Privacyverklaring Braun Wine B.V.

Datum 1 februari 2021

Braun Wine B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. Alles in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de laatste versie van deze privacyverklaring. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (Hierna ook: “De website”) www.braunwine.com
  2. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”) Braun Wine B.V., gevestigd te Kennemerboulevard 653, 1976 ER Ijmuiden, KvK nr.: 80766099

 

Artikel 2 – Het verzamelen van persoonsgegevens: 

Uw gegevens worden verzameld door Braun Wine B.V. 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • Adres
 • IP-adres 

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om goederen af te leveren 
 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Telefonisch contact 
 • Het aanmaken van een account op het besloten deel van de website 
 • Het informeren over onze dienstverlening en producten 
 • Het verzenden van een Nieuwsbrief 
 • Het verzenden van info over acties en /of reclame 

 

Artikel 3 – Toegang tot het besloten gedeelte van de website 

Deze is strikt persoonlijk. Als klant van Braun Wine B.V. of als gebruiker namens een klant van Braun Wine B.V. kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website. U bent zelf verantwoordelijk voor het discreet gebruiken van de gebruikersnaam en het wachtwoord en dat de gebruiker bevoegd is deze te gebruiken. 

Wanneer u misbruik vermoedt door onbevoegden stelt u Braun Wine B.V. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

 

Artikel 4 – Bewaartermijn gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om onze dienstverlening correct te kunnen uitvoeren, hierbij nemen wij de wettelijke termijnen in acht. 

 

Artikel 5 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slecht een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.